Tuyên truyền về công tác Phòng cháy chữa cháy

Sáng ngày 14/3 năm 2016 Ban giám hiệu trường Tiểu học Hải Vân đã phối hợp với Công an Phòng cháy chữa cháy số 4 tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy cho CB-GV-CNV và học sinh trong buổi lễ chào cờ đầu tuần của nhà trường1914343_1544442362520680_1015800047687801168_n
1538878_1544442492520667_2425824423186889682_n