Tổ chức Hội thi Tiểu phẩm “Cùng em bảo vệ môi trường”

Sáng ngày 27/11/2017 Bộ phận chuyên môn phối hợp với Ban hoạt động NGLL trường Tiểu học Hải Vân tổ chức Tổ chức Hội thi Tiểu phẩm “Cùng em bảo vệ môi trường” cấp trường năm học 2017 – 2018.
Tham gia hội thi có 5 lớp với 5 tiểu phẩm đại diện cho tất cả các lớp trong nhà trường tham gia. Đây là một hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò và trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Thông qua đó góp phần hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường cảnh quan sư phạm đối với trường học và cùng xây dựng môi trường trong sạch của địa phương.