TIN TỨC CÁC BÁO

Hoạt động chuyên môn

Ngày hội đọc sách

Ngày hội đọc sách

Với mục đích: – Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “văn hóa đọc” – Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa [...]

Hoạt động công đoàn

Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 & Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 & Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Chiều ngày 05/03/2018 CĐCS trường tiểu học Hải Vân đã tổ chức tọa đàm, liên hoan thân mật và tổ chức sinh nhật quí 1 cho các ĐVCĐ có ngày sinh trong các tháng 1,2&3 nhân kỷ niệm Ngày [...]

Hoạt động Đội

Ngày hội đọc sách

Ngày hội đọc sách

Với mục đích: – Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “văn hóa đọc” – Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa [...]

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Ngày hội đọc sách

Ngày hội đọc sách

Với mục đích: – Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “văn hóa đọc” – Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa [...]